Tot 10 jaar garantie op kunststof kozijnen
 

Inducoat

 

   en   

 

KKL is de samenwerking aangegaan met Inducoat
Organisaties en bedrijven die hygiëne als hun professionele prioriteit zien, kiezen voor de coatings, kit en reinigingsmiddelen van Inducoat. De enige verffabrikant met een exclusieve focus op micro-organismen. Effectief, veilig en economisch.

Inducoat BV levert een compleet concept voor gezondheid en hygiene. Van voorbehandeling tot en met dagelijks onderhoud. Van alle producten zijn Product Informatie Bladen beschikbaar. Voor alle producten geldt dat zij 'smart' zijn - en onze technici werken hard aan verbreding en verdieping van ons assortiment. Een goed voorbeeld daarvan is BactiClean, een werkelijk uniek schoonmaakmiddel dat de 'tweede generatie' van smart antimicrobial oplossing vertegenwoordigt.

De realisatie van de omvang van het rijk der bacteriën dringt steeds meer door. Het bewustzijn van de risico's van bacteriën is hoog: bijvoorbeeld door de MRSA (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus), maar ook e-Coli, salmonella, legionella etc. etc. In de visie van Inducoat, kiezen instellingen en bedrijven die hygiëne als hun professionele prioriteit zien, als ze toch gaan schilderen of kitten, voor deze functionaliteit.
De stijgende aandacht voor het buiten en het binnenklimaat leiden tot een grotere vraag naar efficiënte oplossingen voor het bestrijden van bacterie-, algen- en schimmelgroei. Inducoat BV wil met het produceren en leveren van antimicrobe coatings een belangrijke bijdrage aan een smart oplossing leveren. Deze aandacht voor coatings gaat in de visie van Inducoat samen met de aandacht voor de volksgezondheid en maatschappelijk belang.
Daarbij richt Inducoat zich niet alleen op de hoogste prestatie, maar ook op de beste prijs. En bij die prijs betrekken we arbeidskosten bij applicatie, maar ook exploitatiekosten op de langere termijn.
Inducoat wordt door een aantal onafhankelijke professionele schildersbedrijven geadviseerd die graag bereid zijn om aan te tonen dat Inducoat binnen uw huidige budget past.

                                                                                 

Schimmels, bacteriën, algen.
Schimmels :
INDOOR: 17% Nederlandse woningvoorraad heeft ernstige last van schimmels (bron: TNO). In de meeste huizen is de binnenlucht meer vervuild dan de buitenlucht. Er kunnen verschillende stoffen voorkomen die gezondheidseffecten veroorzaken, zoals vocht en allergeen. De meest voorkomende klachten zijn: problemen met de luchtwegen, hinder en hoofdpijn. Een belangrijke oorzaak: schimmel. (Bron: RIVM)

OUTDOOR: Schimmels bevinden zich vaak aan de noordzijde van gebouwen, op muren en kozijnen, meestal in de buurt van begroeiing. Met name in de warmere perioden groeien ze hard. De “zwarte punten” beschadigen en vervuilen het metsel- en houtwerk. Met Inducoat Fungi Outdoor maakt u uw muren schimmelbestendig, en ze blijven jarenlang prachtig wit. Inducoat Fungi (indoor&outdoor) is een watergedragen acrylaat die uitstekende algemene eigenschappen koppelt aan slimme bestendigheid tegen schimmels.
Bacteriën :
“Ieder jaar sterven er 5-10% patiënten aan ziekenhuisinfecties door bacteriën. Dat is meer dan aan AIDS, auto-ongelukken, borstkanker” “In de top-3 van zorgen van patiënten staat de hygiëne van het Ziekenhuis.” [In de USA, onderzocht door Universiteit van Pennsylvania, McGuckin, 2007] Inducoat Bacteria is een watergedragen acrylaat die uitstekende algemene eigenschappen koppelt aan slimme bestendigheid tegen bacteriën.
Algen :
Last van groene algenaanslag op uw buitenmuren en schoorstenen? Kies Inducoat Algae Acryl om deze muren jarenlang wit te houden of Inducoat AlgAway, een transparante coating, die het uiterlijk van de behandelde ondergronden niet beïnvloed. Dat scheelt vele keren verven en met name schoonmaken. Met onze klimaatverandering geen overbodige luxe.
 

www.inducoat.com            en              www.kunststofkozijnenland.nl


 

 

Nieuws